În linii mari:

Lipsa unor coroane ale celor mai faimoși voievozi români ne face să ne punem întrebări.

În Moldova, prima coroană a fost purtată de domnitorul Alexandru cel Bun (1400-1432), bunicul lui Ștefan cel Mare, primită în dar de la un împărat bizantin care i-a mai dăruit o mantie de purpură.

Aceste coroane au existat, dar e pare că s-au evaporat. Unde?

Unde sunt coroanele voievozilor români? Acesta este unul dintre cele mai mari mistere ale istoriei nostre și pare că nu poate fi elucidat.

În toate picturile, voievozii români sunt înfățișați purtând coroane din aur împodobite cu pietre prețioase. Toate aceste coroane au dispărut fară urmă.

Singura coroană care se bănuieşte că ar fi aparținut domnitorului Despot Vodă (1511-1563), este expusă într-un muzeu din Viena. Celelalte coroane au dispărut în mod misterios.

În toate picturile bisericești, voievozii, copiii și soțiile acestora sunt reprezentanți purtând coroane. Mai mult, existența coroanelor este atestată și de cronicele vremii.

Cea mai veche informație despre o coroană datează din anul 1550 și face referire la coroana lui Iliaș al II-lea Rareș. Coroana fusese comandată la bijutierii brașoveni.

Și domnițele purtau coroane. În acest sens au fost descoperite foi de zestre în care erau trecute coroane evaluate la 120000 de așpri, o sumă exorbitantă pentru acele vremuri.

Prima coroană din Moldova

coroanele voievozilor români
Alexandru cel Bun

În Moldova, prima coroană a fost purtată de domnitorul Alexandru cel Bun (1400-1432), bunicul lui Ștefan cel Mare, primită în dar de la un împărat bizantin care i-a mai dăruit o mantie de purpură, dar și titlul grecesc de despot.

Dimitrie Cantemir a descris ritualul încoronării domnitorilor. Mitropolitul care avea două lumânări în mână, îl întâmpina pe voievod la usa bisericii. Îl tămâia cu o cățuie și îi dădea să sărute Sfânta Evanghelie și sfânta cruce. După acest ritual, voievodul intra în biserică, se apropia de altar, unde cădea în genunchi.

Mitropolitul îi punea patrafirul pe cap și citea cu voce tare rugăciunea de încoronare. După aceea, fruntea voievodului era unsă cu mir, iar pe cap i se așeza coroana regală. Domnitorul urca pe un tron cu trei trepte, așezat în partea dreaptă a bisericii.

Ultimii domnitori moldoveni care au purtat coroane au fost cei din neamul Lăpușnenilor. Turcii nu au dorit ca domnitorii români să poarte coroane, simbolul stăpânirii autocrate. Ei au impus cuca, un fel de cușmă, semn al vasalității. Cușmă în loc de coroană a purtat și Mihai Viteazul.

Voievozii români dispuneau de averi uriașe. Petru Mușat a împrumutat o sumă colosală pentru acele vremuri, împăratului polonez Vladislav Iagello. Ne referim la suma de 3000 de mărci de aur care echivala cu 52 kg de aur fin.

Ștefan cel Mare a fost unul dintre cei mai bogați domnitori. El putea susține în vreme de război, o armată formată din 40000 de călăreți și 20000 de infanteriști. El a construit târguri, cetăți, 47 de mănăstiri.

Pe Constantin Brâncoveanu turcii îl numeau prințul aurului din Carpați. Brâncoveanu a mituit pe turci, austrieci, ruși și francezi cu saci plini cu aur, pentru a rămâne pe tron.

Încoronarea voievozilor români

coroanele voievozilor români
Dimitrie Cantemir

Dimitrie Cantemir a descris vechiul ritual al încoronării voievozilor, în Descrierea Moldovei. Mitropolitul îl întâmpina pe voievod cu lumânări, tămâie și Sfânta Evanghelie.

După acest ritual, voievodul pășea în biserică, cădea în genunchi și i se citea rugăciunea cea de obște. I se ungea fruntea cu sfântul mir, după care se închina la icoane. Pe cap i se punea o coroană din aur, împodobită cu pietre prețioase. În timp ce i se cântau psalții, era urcat pe tron. Cei din neamul Lăpușnenilor au fost ultimii care au purtat coroană voievodală.

Turcii și coroana voievodală

coroanele voievozilor români
Constantin Brâncoveanu

Turcii au fost aceia care au interzis purtarea coroanei voievodale. Ei au impus cuca, un fel de cușmă, simbol al vasalității. Constantin Brâncoveanu, Mihai Viteazul, Matei Basarab, sunt reprezentați purtând cușma, ca semn a vasalității față de turci.

Coroana de Oțel

coroanele voievozilor români
Coroana de Oțel

Coroana de Oțel este un simbol al independenței României. În timpul domniei lui Carol I, imaginea coroanei făcea parte din stema țării. Pentru ceremonia de încoronare, regele Carol I nu a dorit o coroană din aur, ci a comandat o coroană din oțel. Nu orice fel de oțel, ci unul dintr-un tun turcesc capturat în anul 1877 la Grivița.

Coroana a fost purtată și de regele Ferdinand, în momentul Marii Uniri, și de către regele Mihai, la cea de a doua încoronare, pe 6 septembrie 1940.

Tunul turcesc era de fabricație germană, marca Krupp. Pentru crearea ei a fost întocmită o comisie din care făceau parte Alexandru Odobescu, Theodor Aman, Hașdeu. Pictorul Aman a fost cel care a desenat coroana. Înainte de a fi purtată de regele Carol I, coroana a fost sfințită la Mitropolie.

Leave a comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.