În linii mari:

Între numere și nume există o lege a vibrației. Numerele sunt frecvente ale variației. Sinele generează un câmp energetic care intră în vibrație cu alte câmpuri.

Numărul 3 are numeroase conotații mistice, care au fost descoperite de-a lungul timpului.

Numărul este o cheie, care poate deschide numeroase uși.

Numărul 3 este o excelentă figură enigmatică deoarece conține semnificații profunde ale celor mai mari secrete ale Universului și vieții de pe Terra.

Încă din cele mai vechi timpuri, marii gânditori ai omenirii, au încercat să dezlege misterul numărului 3.

A fost analizat din punct de vedere religios și spiritual, motiv pentru care și mai multe întrebări s-au născut cu privire la acest număr. Numărul 3 este unul perfect, cu numeroase conotații.

Numărul 3 în religie

Cifra 3 are o semnificaţie foarte puternică în religia creştină. În primul rând este asociată cu Sfânta Treime, iar un alt simbol pentru a reprezenta divinitatea este triunghiul, figură geometrică asociată tot cu această cifră. Forța sau puterea divinității vine din trei părți: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh.

Trinitatea este un concept imposibil de înţeles pe deplin de către orice fiinţă umană prin propria ei înţelepciune. Dumnezeu este infinit mai mare decât suntem noi, prin urmare nu ne putem aştepta să Îl putem înţelege pe deplin. Biblia ne învaţă că Tatăl este Dumnezeu, că Iisus este Dumnezeu şi că Duhul Sfânt este Dumnezeu. De asemenea, Biblia ne învaţă că există un singur Dumnezeu. Deşi putem înţelege câteva adevăruri despre relaţia dintre cele trei Persoane diferite ale Trinităţii, acest concept nu poate fi cuprins de mintea umană. Dar aceasta nu neagă veridicitatea şi nici bazele biblice ale acestor învăţături.

În concluzie, Biblia ne spune că există un singur Dumnezeu, chiar dacă Trinitatea există și este prezentă. Poate părea un paradox și din acest motiv conceptul este greu de înțeles pentru mintea umană.

În Bibli3, cifra 3 apare simbolic în foarte multe situaţii: Iisus a înviat trei oameni (pe fiica lui Jairus, pe fiul văduvei lui Nain şi pe Lazăr), Iisus a fost ispitit în deşert de trei ori, a căzut de trei ori în timp ce îşi căra crucea spre Golgota, iar exemplele pot continua.

Numărul 3 în perspectiva anticilor

Interesant este faptul că numeroase dintre culturile antice și-au văzut creatorii sub forma Trinității. De exemplu, babilonienii aveau trei zei creatori, pe Bel, Anu și Ea. Același fenomen se petrecea și în cazul egiptenilor antici, care credeau că zeii creatori ai civilizației umane sunt: Osiris, Horus și Set.

Persanii îi venerau pe Mithra, și Ahriman Hormuz; grecii pe Athena, Zeus și Apollo; iar romanii pe Jupiter, Apollo și Minerva. Trebuie să remarcăm faptul că în Trinitatea fiecărei civilizații antice exista și o singură zeitate de sex feminin. Oare Sfântul Duh din religia creștină este de fapt o femeie? Greu de răspuns!

Numărul 3 și înțelegerea vieții

Numărul 3

Numărul 3 are rădăcini adânci în viața noastră. Omul este creat din trei părți sau trei perspective: corpul, mintea și sufletul. Corpul este partea fizică, mintea este un fenomen abstract, iar sufletul este suflarea lui Dumnezeu asupra vieții. Aceste trei elemente combinate au făcut ca viața inteligentă să fie posibilă.

De asemenea, există 3 culori primare, din care pot fi obţinute toate celelalte culori: albastru, galben, roşu. Potrivit Cabalei, omul are de fapt 3 suflete: Nefesh, Rouah şi Neshmah. Elementele nobile ale naturii sunt trei: apa, focul, aerul și tot atâtea, cele trei stări ale materiei. „3” este numărul punctelor ce susțin un plan.

Cifra 3 evoca în minţile noastre expresivitatea , subtilitatea şi bucuria pură a creaţiei. De asemeni , “trei” este identificat cu cele trei etape fluide ale vieţii : trecutul , prezentul şi viitorul.

Numărul 3 și moartea

Iadul avea trei judecători, lumea era compusă din 3 elemente: cer, iad şi pământ, Cerberul, paznicul Iadului, era un câine cu 3 capete. 

Persanii credeau că morţii sunt judecaţi de 3 Yasatas: Mithra (lumina), Craosha (tradiţia), Rashnu (dreptatea). Paradisul descris în cartea sfântă Avesta era compus din 3 regiuni: Humata (regiunea gândurilor), Hakhta (zona vorbelor bune) şi Huvarishta (zona faptelor bune).

Numărul 33

În ritualurile magice se folosesc sunete și incantații care intră în vibrație cu celelalte câmpuri. Din această cauză fenicienii erau preocupați de sunetul cuvintelor și nu de scriere. În acest mod au apărut mantra-ele, repetarea unui cuvânt sau a unei fraze. Antrenamentul samurailor includea producerea unui sunet, kiai. Dacă este rostit cum trebuie acest cuvânt reduce presiunea sanguină și produce paralizia celui care îl ascultă.

Se știe faptul că sunetele pe frecvență redusă, de 3-5 cicluri pe secundă, pot ucide. Cercetătorul James Downard a scris o carte în care dezvoltă legătura dintre numere. Președintele Kennedy a fost ucis în 22 noiembrie, 1963. În 22 noiembrie, Papa Clement al V-lea a dat o bulă prin care ordona omorârea cavalerilor templieri. Noiembrie este cea de a 11 lună. Dacă adunăm 11 șu 22, data, obținem 33. Avionul cu care au călătorit soții Kennedy la Dallas, s-a oprit la poarta 28 a aeroportului.

În numerologia cabalistă solomonică, 28 corespunde numelui Beal. Kennedy s-a născut pe strada Beal.
Dallasul este situat la 10 mile distanță de latitudinea 33. Loja fondatoare a ritului scoțian francmasonic este amplasată chiar pe latitudinea 33.

Prima bombă atomică a fost detonată într-un loc numit Trinity, situat pe latitudinea 33.
Strada pe care a fost ucis Kennedy se numește Strada Însângerată, pentru că acolo au avut loc multe omoruri. În apropierea acestei străzi se află râul Trinity.

Când Kennedy a împlinit 22 de ani, i s-a făcut o statuie sub formă de înger înaripat, care a fost dusă la Vatican. După împușcarea sa, Kennedy a fost numit Îngerul, la fel și avionul care i-a transportat trupul neînsuflețit.  Kennedy a fost înmormântat în cimitirul numit Arlington, iar ucigașul său, Oswald, a fost înmormântat în orașul Arlington.

Arlington este un cuvânt folosit în ritualurile francmasonice și are legătură cu necrofilia, atracția față de cadavre. Între președintele Lincoln și Kennedy există niște asemănări frapante. Lincoln. a fost ales în Congres în anul 1846, Kennedy în anul 1946.

Lincoln a fost ales președinte în anul 1860, Kennedy în anul 1960. Asasinul lui Lincoln s-a născut în 1839, al lui Kennedy în 1939.

Președinții care au succedat celor doi s-au numit Johnson. Primul era născut în 1808, celălalt în 1908.
Secretarul lui Lincoln se numea Kennedy și cel al lui Kennedy, Lincoln. Ambii au fost uciși într-o zi de vineri, în prezența soțiilor, împușcați în cap.

Leave a comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.